Ποιότητα
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ποιότητα είναι το βασικότερο κριτήριο που χαρακτηρίζει τα προϊόντα που προμηθεύουμε, τις υπηρεσίες που παρέχουμε και γενικότερα την κάθε συναλλαγή που ενεργούν οι άνθρωποί μας.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Όλοι όσοι εργάζονται για την εταιρεία μας λειτουργούν με τα αυστηρότερα πρότυπα επαγγελματισμού, επιστημονικής κατάρτισης και συνέπειας.

ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Οι άνθρωποί μας, λειτουργώντας με ομαδικότητα, δημιουργούν, εργάζονται και συνεργάζονται για το κοινό μας όραμα και τους κοινούς μας στόχους τηρώντας πιστά τις αξίες στις οποίες όλοι πιστεύουμε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική Ποιότητας της Εταιρείας επιτυγχάνεται με:

  • Την συνεχή βελτίωση σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της εταιρίας μας.

  • Την μέριμνα για την ασφάλεια των καταναλωτών.

  • Την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη μας πέρα από τις συμβατικές μας υποχρεώσεις στοχεύοντας στην πλήρη κάλυψη των αναγκών του.